Velfærdsbygning i Fabjerg


Ombygning af eksisterende velfærdsfaciliteter samt nyt handicaptoilet

Bygherre
Fabjerg Sogns Menighedsråd
Tvedvej 79, Fabjerg
7620 Lemvig

Byggeriet forventes påbegyndt primo 2013 og forventes færdigt medio maj 2013.

Om bygningen
Den eksisterende bygning skal bygges om.

Der skal etablers graverkontor med faciliteter og handicaptoilet.