Snedsted Skole
Tilbygning af ADHD adsnit


Bygherre:
Thisted Kommune

Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Udført: 2014/2015.

Om bygningen:
Vilsbøll & Poulsen har gennem tid forestået flere om- og tilbygninger for Snedsted Skole.

I 2014 blev firmaet udvalgt som totalrådgiver på opførelsen af en ny ADHD – afdeling på 550 m2. Byggeriet udføres som et lavenergibyggeri i. h.t. Bygningsreglementets krav for 2015.


Projekteringen er udført i Revit og i øvrigt iht. IKT bekendtgørelsen.

Ydelser Vilsbøll & Poulsen:
Totalrådgiver, arkitektarbejdet skitsering, projektering, byggeledelse og projektopfølgning.