Skitseforslaget


Inden vi begynder at skitsere, er det vigtigt at have et godt kendskab til jeres ønsker, behov og første tanker omkring projektet - og ikke mindst de økonomiske og tidsmæssige rammer. 

Derfor indledes der med et møde, enten på tegnestuen eller hos jer. Det vil også være nødvendigt at arkitekten orienterer sig grunden, ved eat besigtige den, med henblik på det viderearbejde. 

På baggrund af mødet kan der gives et faseopdelt tilbud på den efterfølgende rådgivning.

Skitseforslaget viser den arkitektoniske idé for at opfylde jeres ønsker og behov. Bygningens placering på grunden og orientering i forhold til sol og lys, natur og terræn.

Der udarbejdes overordnede plan- snit- og facadetegninger, foreløbige konstruktionsprincipper og idéer til primære materialevalg, primært udført ”med løs hånd”. I denne fase er det muligt at tilrette og ændre, indtil man rammer præcis det ønskede.