Sevel Kirke
Renovering


Renovering samt etablering af glasparti over dør

Bygherre
Sevel menighedsråd

Udført
Renoveringen udføres i 2014/2015.

Energioptimering m.v.
Sevel Kirke renoveres med bla. flytning af herskabsstole og prædikestol, samt renovering af kirkebænke med nye hynder m.v.
Nye yderdøre, samt genetablering af glasparti over dør i tårn.
Alt træværk og alle indv. vægge restaureres og males. Gulve renoveres.
Der udføres totalrenovering af lysekroner, samt etablering af nyt lydanlæg.