Rådgiverhonorar


Rådgiverhonorar aftales enten som fast pris, eller der afregnes efter forbrugt tid.