Projektering


Når skitseforslaget er godkendt, kan den egentlige projektering påbegyndes. Her arbejdes i programmerne AutCad og Revit.

Skitseforslaget skal omsættes til arbejdstegninger og beskrivelser, og skal detaljeres vedr. bl.a. konstruktioner, materialer, teknik, miljø, myndighedskrav osv. Der vil i denne fase være behov for eksterne rådgivere, som f.eks. ingeniør og landinspektør.  Afregning af eksterne rådgivere sker oftest direkte mellem rådgiver og kunden.

Der udarbejdes også energiberegning og varmetabsberegning, hvor dette kræves.