Priser fra 4.995,-


Man får selvfølgelig ikke et ”fikst og færdigt” projekt for 4.995,-  men ud fra en snak om ønsker og behov får man en god idé, og der udfærdiges en ”grov skitse” som grundlag for det evt. videre arbejde.

For udarbejdelse af det første ”grove idé udkast” tages et honorar på 4.995,- excl. moms. For detaljeret skitseprojekt, og evt. efterfølgende projektering, aftales et fast beløb, eller der kan afregnes efter forbrugt tid, evt. med et max. beløb.

Øvrige evt. ydelser som byggeledelse og tilsyn, energiberegning og ingeniørarbejde aftales og afregnes ligeledes særskilt.