Offentligt byggeri


En offentlig bygning skal være til glæde og gavn for alle ...

Arkitekturen i en offentlig bygning skal være spændende og moderne, og samtidig skal man være opmærksom på pris- og tidsramme.

I tegningen af offentlige bygninger tages der højde for de behov, de pågældende myndigheder eller institutioner måtte have.