Myndighedsbehandling


Byggeriet skal overholde bygningsreglement og eventuelle lokalplaner. Dette omfatter bl.a. bebyggelsesprocenter, placering på grunden, materiale, flugtveje, brand, energi m.v.

Man kan enten vælge at lade os ansøge om de fornødne tilladelser, eller man kan selv gøre det. 

Myndighedsbehandlings tiden er forskellig fra kommune til kommune, ligesom prisen for en byggetilladelse varierer.