Lemvig Kirke
Kirkecenter


Om- og tilbygning af Kirkecenter

Bygherre
Lemvig & Heldum Sognes menighedsråd
 
Udført
Forventes udført i 2015.
 
Om bygningen
Eksisterende lokaler indrettes til nyt kirkecenter. der etableres nyt køkken og facilitetsrum, samt kontorer og forsamlingslokale. 
Facaden renoveres, og der etableres ny niveaufri adgang.