Jens VilsbøllJens Vilsbøll

Direktør. Projekt- og byggeledelse. Sikkerhedskoordinator. Medejer.
Optaget i ADA Arkitekt-sammenslutningen 1992