Indhentning af pris og udførelse


For indhentning af priser, og valg af entreprenør/er er flg. 2 muligheder de mest benyttede:

Hovedentreprise
Et byggefirma/entrepenør står for hele byggeriet. Hovedentreprenøren entrerer med alle fagentreprenører. Arkitekten kan ansættes til at sikre at byggeriet udføres i h.t. det udarbejdede projektmateriale. Arkitekten kan også forestå prisindhentning.

Fagentreprise
Arkitekten vil ofte stå for afholdelse af licitation, ligesom vi kan bidrage med sikkerhedskoordinering og fagtilsyn.

Arkitekten kan stå for afholdelse af licitationen, kontraktskrivning og fagtilsyn.