Gode råd


”Lad arkitekten tegne rammerne omkring dig ...”

Det er en meget stor investering man lægger i sin bolig, både økonomisk og følelsesmæssigt, og derfor skal den også opfylde de krav man har her og nu – og i fremtiden.

Der er ikke plads til fejldisponeringer, så at investere i en god arkitekt er fornuftigt og lønsomt.

Byggeri er et komplekst område, hvad angår såvel byggeteknik, lovkrav og regler, som til den optimale udnyttelse af den grund og de resurser man ønsker at bruge.

Derfor bør man alliere sig med en arkitekt, for netop at skabe den unikke løsning der forener lige nøjagtig jeres ønsker og behov med de økonomiske, praktiske og juridiske muligheder.

Af rådgiverydelser kan man frit vælge de ydelser, man anser for nødvendige i den enkelte byggesag:

1. Skitseforslaget

2. Projektering

3. Myndighedsbehandling

4. Prisindhentning, kontrakter og udførelse – herunder fagtilsyn og byggestyring